mandag 2. mars 2009

Ny webside med søkbare navneregistre ....

Navneregistrene ligger i sin opprinnelig form fylkesvis på denne bloggen.

Mye av det er også lagt ut her. Denne siden er laget av Dag Antonsen.

onsdag 16. april 2008

Søkbare registre fungerer igjen

Feilen er rettet og du kan søke i databasene igjen her

Vi er i ferd med å lage en ny webside med online registrering og kommer med melding så snart den er klar.