onsdag 16. april 2008

Søkbare registre fungerer igjen

Feilen er rettet og du kan søke i databasene igjen her

Vi er i ferd med å lage en ny webside med online registrering og kommer med melding så snart den er klar.

Ingen kommentarer: