torsdag 3. april 2008

Søkbare registre

Jeg har lenge forsøkt å få Digitalarkivet til å legge ut navneregistre, og i forbindelse med deres 10-årsjubileum startet vi klargjøring og overføring av filene. Det meste er nå overført og mye er lagt ut i søkbar form. Det gjenstår noe avklaringer på hvordan registrene skal lages, men det meste er på plass. Jeg har lagt ut utkast til registreringsmaler, og vi venter på aksept fra Digitalarkivet. Det er viktig for oss at Digitalarkivet tar vare på det arbeidet som blir gjort med navneregistre for bruk også i fremtiden.

Vi har også lagt ut dataene i søkbar form . Her vil det også bli mulig å registrere online. En kan starte med å registrere en kirkebok, og andre kan overta. Slik kan flere samarbeide iom registrering. Registreringopplegget blir åpnet så snart de siste avklaringer er gjort.

Det vil fremdeles bli lagt ut noen navneregistre her på bloggene av enkeltpersoner som selv legger ut.

Ingen kommentarer: